Rådgiver og takstmann i Hedmark

 

Rådgiver i landbruket

Hei!

Jeg heter Stein Enger og er medlem og sertifisert takstmann hos Norsk Landbrukstakst SA.

Jeg er utdannet sivilagronom (cand. agric) fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap – tidligere Norges Landbrukshøgskole på Ås i 1976, med spesialfelt innen landbruksøkonomi.

Min erfaring er:

1976 – 1978: Herredsagronom i Kongsvinger

1978 – 1984: Herredsagronom i Elverum

1984 – 1995: Økonomisk veileder og daglig leder i Løten Regnskapskontor AL

1995 – 2009: Landbrukssjef Hamar

2009 – 2017: Landbrukssjef Hedmarken landbrukskontor, Blæstad

Egen konsulentvirksomhet fra 1.7. 2017. Enkeltpersonforetak

Gjennom yrkeserfaring gjennomført diverse takseringsoppgaver, slik som lånetakster ved utbygging på gårdsbruk, vurdering av priser ved erverv av fast eiendom i medhold av konsesjonsloven, erstatningsberegninger og annen relevant rådgiving innen et bredt landbruksfaglig område.

Jeg har drevet eget egen landbrukseiendom i Løten i 32 år.

Erfaring fra ulike styreverv bl.a Løiten Almenning og Løiten Bygdeutvikling AS, Sæthre gård i Elverum. Vært politisk aktivt og har 4 år i Løten kommunestyre. Sittet i overligningsnemnda i Løten og fylkesskattenemnda i Hedmark.

 

Ta kontakt

Sitter du med spørsmål om jeg kan hjelpe deg?

Ta kontakt i dag!