Rådgiver og takstmann i Hedmark
Stein enger.jpg

 

 

 

Takstmann og rådgiver i landbruket

Etter å ha gått av med pensjon er det meningsfylt og spennende å drive konsulentbistand for egen regning innen landbruket. For deg som gårdbruker kommer du ofte opp i saker som krever erfaring og innsikt i hvordan saker behandles innen offentlig forvaltning. Videre hvordan søknader og uttalelser skal skrives og ikke minst vite hvordan regelverket fungerer. 
Ta derfor kontakt så vil du få et raskt svar om det er noe jeg kan hjelpe til med!

Jeg har erfaring fra regnskapsføring, økonomisk veiledning og ikke minst landbruksforvaltning i flere kommuner i Hedmark. Innenfor et bredt landbruksfaglig område kan du som gårdbruker søke faglig
hjelp og bistand til å fremme dine grunneierinteresser. Jeg har allerede jobbet med erstatningsberegninger, jordskiftespørsmål, husdyrkonsesjonsregelverk, veispørsmål, tomtefeste, fradeling av boligtomter og innspill/uttalelser på vegne av berørte grunneiere i forbindelse med
planlagt jernbaneutbygging gjennom Stange for å nevne noe. I tillegg kommer taksering av landbrukseiendommer - verdivurderinger ved eierskifte, lånetakster og andre relevante takstoppdrag.

 

Kontakt

➤ Adresse

Finsalvegen 67, 2322 Ridabu

☎ Kontakt

st-enge@online.no
+47 906 93 935